Willkommen in der Festspiel- und Universitätsstadt Bayreuth (barrierefreie Version)


Hauptbereiche:

[aktiver Bereich: informace z Bayreuthu ]


Menüführung:

Vše o Bayreuthu ] [ Turistické informace ] [aktiver Bereich: Hospodářství ] [ Čísla & fakta ]


Hospodářský a strukturální vývoj

Investice v Bayreuthu

Investice v Bayreuthu – festivalové a univerzitní město je živým hospodářským centrem. 70 % všech pracujících osob působí v terciární sféře. Bayreuth je rovněž centrem ekonomických služeb průmyslové oblasti Horní Franky. Město samo má vyváženou průmyslovou strukturu a poskytuje zajímavé možnosti spolupráce.

„V Bayereuthu probíhá budoucnost dnes“

Hospodářskou podporou města Bayereuth je myšleno poskytování služeb a partnerství v oblasti hospodářství. My pracujeme jako vývojáři, jsme zdrojem impulzů spolu s dalšími aktéry ze sféry hospodářství, vědy, politiky a administrativy na vytváření budoucnosti města Bayereuth.

Hospodářská podpora je kontakt jak pro místní firmy, tak i pro další, které mají zájem se tu usadit, popřípadě firmy nebo podnikatele, kteří si chtějí zde svoji existenci vybudovat. Spadáme přímo pod oddělení primátora.

Skupina „hospodářské podpory je Vám navíc plně k disposici při komunikaci jak v  anglickém tak českém jazyce.


1Centrum služeb v průmyslové oblasti Horní Franky


Rozmanitá struktura průmyslu

Průmyslovou základnu Bayreuthu lze charakterizovat rozmanitou strukturou velikostí firem a odvětví. Zdejší firmy mají značný inovační potenciál a jsou rovněž dobře připraveny na globální konkurenci.

1Průmyslové podniky (příklady)


Silná pozice řemeslníků

Řemeslníci jsou v Bayreuthu rovnocennými partnery poskytovatelů služeb a průmyslu.

V hospodářském vývoji Bayreuthu mají mimořádný význam dvě oblasti: "Nové materiály" a "zdraví a wellness" jako perspektivní růstové trhy poskytují firmám vynikající možnosti investování a expanze.Zum Anfang der Seite springen

www.bayreuth.de ist das Internetangebot der Stadt Bayreuth. copyright © 2013
| | Zurück zur Layoutfunktion