Stadt Bayreuth

Pamětihodnosti

Bayreuth – „povinnost“ pro milovníky umění a kultury

Bayreuth skýtá a uchovává bohaté kulturní a historické dědictví. V průběhu desetiletí zde vznikala bohatá síť rozmanitých muzeí, která v dnešní době čítá více než 24 – z části špičkových – zařízení.

Markraběcí operní dům

Markraběcí operní dům je uznáván jako nejkrásnější dochovalé barokní divadlo v Evropě a byl 30. června 2012 zapsán do seznamu Světového kulturního dědictví UNESCO a v roce 2014 byl poprvé zvolen na listinu sta nejvýznamnějších pamětihodností v Německu. Operu nechala postavit markraběnka Vilemína, stavbu realizovali boloňští stavitelé Giuseppe Galli Bibiena a jeho syn Carlo, kteří pocházeli ze známé stavitelské rodiny a ve stavbách divadel byli odborníky. Se svými 27 metry hloubky bylo toto operní jeviště ještě v roce 1871 největší v Německu – a tento superlativ byl podnětem pro Richarda Wagnera věnovat Bayeuthu svoji pozornost.

Nový zámek

Rezidence markrabat z Bayreuthu. Markrabě Bedřich a pruská princezna Vilemína, sestra Bedřicha Velikého, jsou v Bayreuthu nejvýznamnějšími postavami 18. století. Nový zámek, který byl postaven v roce 1753 francouzským stavitelem Saint-Pierrem, se vyznačuje příkladným způsobem prvky bayreuthského rokoka. Nachází se zde zahradní pokoj, palmový pokoj, hudební salónek markraběnky Vilemíny a slavný kabinet zrcadlových střípků.

Eremitáž / Starý zámek

Eremitáž, historická parková zahrada před branami města, byla kdysi útočištěm před životerm na hraběcím dvoře. Najdete zde Starý zámek s vnitřní jeskyní, vodní fontány a malebnou oranžérii s centrální stavbou – Slunečním chrámem, na kterém se nachází socha Apollóna, Boha múz.

Festivalový dům Richarda Wagnera

Festivalový dům na Zeleném vršku je místem, kde se každoročně uvádějí světoznámé opery Richarda Wagnera. Tento operní dům je jedinečný svou architekturou a akustikou, a řadí se mezi největší operní jeviště na světě.

Zámecký kostel a Zámecká věž

V letech 1753 až 1758 nechal markraběcí manželský pár – Vilemína a Bedřich, postavit v centru Bayreuthu dvorní kostel, kde měli být později pohřbeni. Podle přání Vilemíny a Bedřicha jsou zde v nadzemní kryptě společně pochováni se svojí dcerou Friederike, hraběnkou Württemberskou. Zámecký kostel, jehož vnitřní architekturu navrhl francouzský dvorní stavitel Joseph Saint-Pierre, překvapí své návštěvníky svou příjemně světlou atmosférou a jedinečnou stropní štukaturou ve stylu rokoka. Přímo vedle kostela se nachází osmihranná zámecká věž – zvonice, která je již mnoho let symbolem Bayreuthu.

Zámek „Birken“

Barokní zámek „Birken“ byl sídlem dvorních ministrů. Dnes se zde nachází sbírka umění z doby bayreuthských markrabat, jejich ministrů a dvorních úředníků.

Zámek a park „Fantasie“ s muzeem zahradní umělecké tvorby

V zámku „Fantasie“, který byl postaven v letech 1761 až 1763, se v dnešní době nachází první muzeum zahradní umělecké tvorby v Německu. Výstavní exponáty, inscenace a krátké filmy živě zprostřekovávají historii zahradní umělecké tvorby. Za prohlídku stojí také věrná napodobenina kabinetu bratří Spindlerů s překrásnými intarziemi.

Muzeum Richarda Wagnera – Dům „Wahnfried“

Muzeum Richarda Wagnera s národním archivem a výzkumným pracovištěm se nachází ve vile „Wahnfried“. Bylo otevřeno v roce 1976 a od té doby je místem výzkumu a zprostředkování nejen života a díla skladatele Richarda Wagnera, ale také historie vzniku, rozvoje a provozu bayreuthských hudebních festivalů. I v budoucnosti bude kulturní význam vily „Wahnfried“ a její atmosféra při prohlídce stejnou měrou inspirujícím zážitkem pro znalce i laiky.

Copyright: Andreas Harbach

Historické muzeum

Historické muzeum nabízí svým návštěvníkům velké množství zajímavých informací o historii Bayreuthu a jeho regionu. Nachází se zde 34 výstavních místností, které se tematicky zabývají markraběcím rodem, kulturou, každodenním životem, městským stavebním rozvojem, politikou a hospodářstvím.

Muzeum umění

Po rekonstrukci Staré radnice v srdci historického centra Bayreuthu vzniklo v této budově Muzeum umění. Návštěvníkům jsou zde střídavě nabízeny zajímavé výstavy uměleckých děl z bohatých sbírek různých nadací. Těžištěm vystavovaných exponátů jsou grafické tisky 20. století.

Muzeum pravěku v Horních Frankách

V tomto muzeu se dozvíte mnoho informací o historii země v oblasti Horních Franků, zejména o vzniku života (paleontologie), o nerostném složení země (geologie) a o minerálech (mineralogie). Zajímavé výstavy zobrazují proměnlivý a napínavý vývoj regionu Horních Franků za posledních 500 miliónů let.

Muzeum Franze Liszta

Toto muzeum o životě a díle Franze Liszta je umístěno v domě, kde tento známý klavírní virtuóz zemřel. Muzeum se nachází v bezprostředním sousedství domu jeho zetě Richarda Wagnera, vily „Wahnfried“, a svou expozicí přibližuje významnou epochu hudebního života v Bayreuthu.

Muzeum Jeana Paula

Muzeum o životě a díle známého bayreuthského básníka Jeana Paula (vlastním jménem Johann Friedrich Richter). Jean Paul se narodil v roce 1763 ve Wunsiedelu a od roku 1804 až do své smrti dne 14. listopadu 1825 žil v Bayreuthu. Bezpochyby patří k nejvýznamnějším německým básníkům.

Německé muzeum Svobodných zednářů

Toto muzeum přibližuje historii a podstatu sdružení Svobodných zednářů. Nachází se zde největší knihovna Svobodných zednářů na německy mluvícím území a výzkumné středisko Svobodných zednářů.

Bayreuthské katakomby

Z pivovaru AKTIEN vedou příkré schody do podzemního sklepení ve skále, které připomíná labyrint. Kdysi zde v sudech zrálo čerstvé pivo. Přijďte sem obdivovat panoptikum kuriozit z historie města, řemesla, pivovarnictví a jiných zvláštností.

Muzeum pivovarnictví a bečvářství „Maisel’s“

V historickém sídle pivovaru bratří Maiselů se na více než 2.400 m² nachází jedinečný pivní svět. Již v roce 1988 bylo toto muzeum zaneseno do Guinessovy knihy rekordů jako nejobsáhlejší pivní muzeum světa.